Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4899-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: НЕТ РЕАКТ ООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. финансирани от ЕФРР и 7 500,00 лв. от НФ.

Начало: 24.03.2022 г.

Край: 24.06.2022 г.Проект и главнацел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: НЕТ РЕАКТ ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020 г.

Край: 20.11.2020 г.